Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
melodious
melodious
[mə'lɔdjəs]
tính từ
du dương, êm tai


/mi'loudjəs/

tính từ
du dương, êm tai
(thuộc) giai điệu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "melodious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.