Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmusical
unmusical
[,ʌn'mju:zikl]
tính từ
không có tính chất nhạc, không du dương
unmusical sound
âm thanh không du dương
không thích nhạc; không biết thưởng thức nhạc
không du dương, không êm tai, không êm ái, không dịu dàng


/'ʌn'mju:zikəl/

tính từ
không có tính chất nhạc, không du dương
unmusical sound âm thanh không du dương
không thích nhạc; không biết thưởng thức nhạc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unmusical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.