Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmelodious
unmelodious
[,ʌnmi'loudiəs]
tính từ
không du dương, không êm tai, không véo von, không thánh thót


/'ʌnmi'loudjəs/

tính từ
không êm tai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unmelodious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.