Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ninny
ninny
['nini]
danh từ
người ngờ nghệch, người ngu xuẩn, người dại dột; người nhu nhược, anh chàng ngốc


/'nini/

danh từ
người ngờ nghệch, người ngu xuẩn, người dại dột; người nhu nhược

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ninny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.