Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nine

nine
nine

nine

Nine is the number between eight and ten. There are nine players on a baseball team.

[nain]
tính từ
chín
nine times out of ten
cứ mười lần thì có đến chín lần; thường thường
nine tenths
chín phần mười, hầu hết
nine day's wonder
cái kỳ lạ nhất thời
danh từ
số chín
(đánh bài) quân chín
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) đội bóng chín người
(the nine) (thần thoại,thần học) chín nàng thơ
to crack someone up to the nines
tâng bốc ai đến tận mây xanh, tán dương ai hết lời
to be dressed up to the nines
(xem) dress
nine to five
theo giờ hành chínhsố chín (9)

/nain/

tính từ
chín
nine times out of ten cứ mười lần thì có đến chín lần; thường thường
nine tenths chín phần mười, hầu hết !nine day's wonder
cái kỳ lạ nhất thời

danh từ
số chín
(đánh bài) quân chín
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) đội bóng chín người
(the nine) (thần thoại,thần học) chín nàng thơ !to crack someone up to the nines
tâng bốc ai đến tận mây xanh, tán dương ai hết lời !to be dressed up to the nines
(xem) dress

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.