Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ogam
ogam
Xem ogham


/'ɔgəm/ (ogam) /'ɔgəm/

danh từ
chữ ogam (hệ thống chữ cái của Anh và Ai-len)

Related search result for "ogam"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.