Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oriental


/,ɔ:ri'entl/

tính từ
ở phương đông

danh từ
người phương đông
lóng lánh, óng ánh (ngọc trai)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "oriental"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.