Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pleader
pleader
['pli:də]
danh từ
luật sư, người biện hộ


/'pli:də/

danh từ
luật sư, người biện h

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pleader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.