Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plover

plover
['plʌvə(r)]
danh từ
(động vật học) chim choi choi (chim chân dài, đuôi ngắn sống ở vùng đầm lầy gần biển)


/'plʌvə/

danh từ
(động vật học) chim choi choi

Related search result for "plover"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.