Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potency
potency
['poutənsi]
danh từ
hiệu lực, sự hiệu nghiệm (thuốc...); uy lực lớn, quyền thế, hùng mạnh; sức thuyết phục mạnh mẽ (lý lẽ)
khả năng giao cấu, không liệt dương (về giống đực)lực lượng
p. of a set lực lượng của một tập hợp

/'poutənsi/

danh từ
lực lượng; quyền thế, sự hùng mạnh
hiệu lực; sự hiệu nghiệm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "potency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.