Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puffy
puffy
['pʌfi]
tính từ so sánh
thổi phù; phụt ra từng luồng, có gió từng luồng
phù, phồng, sưng húp


/'pʌfi/

tính từ
thổi phù; phụt ra từng luồng
thở hổn hển
phùng ram phồng ra, húp lên
béo phị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "puffy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.