Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rampageous
rampageous
[ræm'peidʒəs]
tính từ
hung hăng, dữ dội, cuồng nộ
(thông tục) sặc sỡ (màu sắc)


/ræm'peidʤəs/

tính từ
nổi xung, giận điên lên; hung hăng, dữ tợn
(thông tục) sặc sỡ (màu sắc)

Related search result for "rampageous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.