Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reeky
reeky
['ri:ki]
tính từ
bốc khói, bốc hơi
ám khói
sặc mùi nồng nặc, sặc mùi thối


/'ri:ki/

tính từ
bốc khói, bốc hơi
ám khói
sặc mùi nồng nặc, sặc mùi thối

Related search result for "reeky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.