Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sateen
sateen
[sæ'ti:n]
danh từ
vải láng giống xatanh


/sæ'ti:n/

danh từ
vải láng

Related search result for "sateen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.