Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satiny
satiny
['sætini]
tính từ
có bề ngoài như sa tanh, có kết cấu như sa tanh


/'sætini/

tính từ
như xa tanh, láng bóng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "satiny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.