Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shiner/'ʃainə/

danh từ

(từ lóng) đồng tiền vàng Anh xưa (trị giá 1 bảng)

(số nhiều) tiền

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vật bóng lộn

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người trội, người cừ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mắt bị đấm thâm quầng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shiner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.