Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
signer
signer
['sainə]
danh từ
người ký kết, bên ký kết


/'sainə/

danh từ
người ký kết, bên ký kết

Related search result for "signer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.