Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
signor
signor
['si:njɔ:]
danh từ, số nhiều signori
xinho; ông, ngài (tiếng Y)


/'si:njɔ:/

danh từ
ông, ngài (người Y)

Related search result for "signor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.