Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
similar

similar
['similə]
tính từ
giống nhau, như nhau, tương tự, cùng loại, cùng hình dáng
(toán học) đồng dạng
similar triangles
tam giác đồng dạng
danh từ
vật giống, vật tương tự
(số nhiều) những vật giống nhauđồng dạng
essentially s. (thống kê) đồng dạng cốt yếu

/'similə/

tính từ
giống nhau, như nhau, tương tự
(toán học) đồng dạng
similar triangles tam giác đồng dạng

danh từ
vật giống, vật tương tự
(số nhiều) những vật giống nhau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "similar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.