Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sorehead
sorehead
['sɔ:hed]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người hay cáu bẳn
người hay cay cú; người thích trả thù (khi bị thua, bị đánh bại...)


/'sɔ:hed/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người hay cáu bẳn
người hay cay cú; người thích trả thù (khi bị thua, bị đánh bại...)

Related search result for "sorehead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.