Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spiny
spiny
['spaini]
tính từ
có nhiều gai, đầy những gai, phủ đầy gai, có gai, có ngạnh
a spiny fish
một con cá có ngạnh
(nghĩa bóng) gai góc, hắc búa, khó giải quyết


/'spaini/

tính từ
có nhiều gai; giống gai
(nghĩa bóng) gai góc, hắc búa, khó giải quyết

Related search result for "spiny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.