Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spinney
spinney
['spini]
danh từ
lùm cây, bụi cây


/'spini/

danh từ
lùm cây

Related search result for "spinney"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.