Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stalling
danh từ
sự dừng; sự kẹt
sự nuôi trong chuồng
(không quân) sự chao đảo (vì giảm tốc độ)stalling
['stɔ:liη]
danh từ
sự dừng; sự kẹt
sự nuôi trong chuồng
(không quân) sự chao đảo (vì giảm tốc độ)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.