Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
therapeutics
therapeutics
[,θerə'pju:tiks]
danh từ
(y học) phép chữa bệnh, điều trị học, ngành y học chữa bệnh


/,θerə'pju:tiks/ (therapy) /'θerəpi/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
(y học) phép chữa bệnh

Related search result for "therapeutics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.