Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trader
trader
['treidə]
danh từ
nhà buôn, người buôn bán, thương nhân
(hàng hải) tàu buôn
người giao dịch (chứng khoán)


/'treidə/

danh từ
nhà buôn, thương gia
(hàng hải) tàu buôn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "trader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.