Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
type-founder
type-founder
['taip'faundə]
danh từ
thợ đúc chữ in


/'taip,faundə/

danh từ
thợ đúc chữ in

Related search result for "type-founder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.