Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
type-foundry
type-foundry
['taip'faundri]
danh từ
xưởng đúc chữ in


/'taip,faundri/

danh từ
xưởng đúc chữ in

Related search result for "type-foundry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.