Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfile
unfile
[ʌn'fail]
ngoại động từ
rút ra khỏi hồ sơ


/'ʌn'fail/

ngoại động từ
rút ra khỏi hồ sơ

Related search result for "unfile"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.