Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsuccess
unsuccess
[,ʌnsək'ses]
danh từ
sự thất bại


/' ns k'ses/

danh từ
sự thất bại

Related search result for "unsuccess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.