Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsuccessful

unsuccessful
[,ʌnsək'sesful]
tính từ
không có kết quả, không thành công, không thắng lợi, không thành đạt, thất bại, hỏng, không trúng tuyển


/' ns k'sesful/

tính từ
không thành công, không thắng lợi, thất bại, hỏng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unsuccessful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.