Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
worm

worm


worm

A worm is a little animal with a long, soft body. Worms don't have legs.

[wə:m]
danh từ
(động vật học) giun, sâu, trùng
(số nhiều) giun, lãi (sống ký sinh trong ruột người hoặc động vật và gây bệnh)
(nhất là trong từ ghép) sâu (trong trái cây, gỗ...)
woodworm
con mọt gỗ
silkworm
con tằm
(kỹ thuật) đường ren (của vít)
(nghĩa bóng) người đáng khinh bỉ, đồ giun dế
I am a worm today
hôm nay tôi không được khoẻ
even a worm will turn
(nghĩa bóng) con giun xéo lắm cũng quằn (ngay cả một người bình (thường) vẫn lặng lẽ không than phiền (cũng) phải đòi quyền lợi của mình hoặc phản kháng trong một tình huống không thể chịu đựng nổi)
the worm of conscience
sự cắn rứt của lương tâm
nội động từ
(nghĩa bóng) chui vào, luồn vào, lẻn vào
ngoại động từ
tẩy giun
we'll have to worm the dog
chúng ta sẽ phải tẩy giun cho con chó
bắt sâu, trừ sâu (ở luống rau...)
bò vào; lần vào, chui vào, luồn qua ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to worm one's way through the bushes
luồn qua các bụi rậm
to worm oneself into
lần vào
to worm oneself into someone's favour
khéo lấy lòng ai
(kỹ thuật) ren (một vít)
(nghĩa bóng) moi
to worm a secret out of someone
moi ở người nào một điều bí mật


/wə:m/

danh từ
(động vật học) giun; sâu, trùng
(kỹ thuật) đường ren (của vít)
(nghĩa bóng) người không đáng kể, người đáng khinh, đồ giun dế !I am a worm today
hôm nay tôi không được khoẻ !even a worm will turn
con giun xéo lắm cũng quằn !the worm of conscience
sự cắn rứt của lương tâm

nội động từ

(nghĩa bóng) chui vào, luồn vào, lẻn vào

ngoại động từ
tẩy giun sán cho
bắt sâu, trừ sâu (ở luống rau...)
bò vào; lần vào, chui vào, luồn qua ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to worm one's way through the bushes luồn qua các bụi rậm
to worm oneself into lần vào
to worm oneself into someone's favour khéo lấy lòng ai
(kỹ thuật) ren (một vít)
(nghĩa bóng) moi
to worm a secret out of someone moi ở người nào một điều bí mật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "worm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.