Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cattish
cattish
['kæti∫]
Cách viết khác:
catty
['kæti]
tính từ
như mèo
nham hiểm, nanh ác


/'kætiʃ/ (catty) /'kæti/

tính từ
như mèo
nham hiểm, nanh ác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cattish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.