Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hijack

hijack
['haidʒæk]
Cách viết khác:
highjack
['haidʒæk]
động từ
chiếm đoạt sự điều khiển của (xe cộ, nhất là máy bay) nhằm buộc nó phải đi tới một nơi mới, để bắt hành khách làm con tin hoặc chiếm đoạt hàng hoá; cưỡng đoạt máy bay
The plane was hijacked while on a flight to Dehli
Chiếc máy bay bị cưỡng đoạt trên đường bay đến Dehli
cướp (hàng hoá) trên xe cộ
danh từ
trường hợp cướp máy bay; vụ không tặc


/'haidʤæk/ (highjack) /highjack/

động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)
chặn xe cộ để cướp (chủ yếu là xe của bọn buôn rượu lậu)
bắt cóc máy bay (bằng cách giả làm hành khách, dùng vũ lực bắt người lái phải hạ cánh)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hijack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.