Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spick and span


/'spikənd'spæn/

tính từ
mới toanh
bảnh bao (người)

Related search result for "spick and span"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.