Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autumn

autumn
autumn

autumn

Autumn is the season between summer and winter. Another name for autumn is fall.

['ɔ:təm]
danh từ
mùa thu
(nghĩa bóng) thời xế chiều (thời kỳ bắt đầu suy tàn)


/'ɔ:təm/

danh từ
mùa thu
(nghĩa bóng) thời xế chiều (thời kỳ bắt đầu suy tàn)

Related search result for "autumn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.