Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
break-through


/'breik'θru:/

danh từ
(quân sự) sự chọc thủng (trận tuyến)

Related search result for "break-through"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.