Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chinese


/'tʃai'ni:z/

tính từ

(thuộc) Trung quốc

danh từ

người Trung quốc

(the chinese) nhân dân Trung quốc


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chinese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.