Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cense




cense
[sens]
ngoại động từ
xông trầm
dâng hương


/sens/

ngoại động từ
xông trầm
dâng hương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cense"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.