Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dross


/'drɔs/

danh từ

xỉ, cứt sắt

những cái nhơ bẩn (lẫn vào cái gì)

cặn bã, rác rưởi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dross"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.