Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fine-darn
fine-darn
['fain'dɑ:n]
ngoại động từ
mạng chỗ rách lại


/'fain'dɑ:n/

ngoại động từ
mạng chỗ rách lại

Related search result for "fine-darn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.