Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
floopy
floopy
['flɔpi]
tính từ
không tự chủ, thiếu tự chủ


/floopy/

tính từ
lạch bạch
(nghĩa bóng) không tự kiềm được, không tự chủ được
thất bại

Related search result for "floopy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.