Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flop

flop
[flɔp]
danh từ
sự rơi tõm; tiếng rơi tõm
(từ lóng) sự thất bại
to come to a flop
thất bại (vở kịch...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chỗ ngủ
nội động từ
lắc lư
đi lạch bạch
ngồi xuống
to flop into a chair
ngồi phịch xuống ghế
kêu tõm
(từ lóng) thất bại (vở kịch...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đi ngủ
ngoại động từ
quẳng phịch xuống, ném phịch xuống, để rơi phịch xuống
thán từ
thịch!, tõm!
phó từ
đánh thịch một cái, đánh tõm một cái


/flop/

danh từ
sự rơi tõm; tiếng rơi tõm
(từ lóng) sự thất bại
to come to a flop thất bại (vở kịch...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chỗ ngủ

nội động từ
lắc lư
đi lạch bạch
ngồi xuống
to flop into a chair ngồi phịch xuống ghế
kêu tõm
(từ lóng) thất bại (vở kịch...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đi ngủ

ngoại động từ
quẳng phịch xuống, ném phịch xuống, để rơi phịch xuống

thán từ
thịch!, tõm!

phó từ
đánh thịch một cái, đánh tõm một cái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.