Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
galop
galop
['gæləp]
danh từ
điệu múa tẩu mã
nội động từ
múa điệu tẩu mã


/'gæləp/

danh từ
điệu múa tẩu mã

nội động từ
điệu múa tẩu mã

Related search result for "galop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.