Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glib
glib
[glib]
tính từ
lém lỉnh, liến thoắng
a glib talker
người nói chuyện liến thoắng
trơn láng (bề mặt...)
dễ dàng, nhẹ nhàng, thoải mái (động tác)


/glib/

tính từ
lém lỉnh, liến thoắng
a glib talker người nói chuyện liến thoắng
trơn láng (bề mặt...)
dễ dàng, nhẹ nhàng, thoải mái (động tác)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "glib"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.