Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garret


/gə'rɔt - gə'rət/

gə'rət/

danh từ

gác xép sát mái

(từ lóng) cái đầu


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "garret"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.