Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goniometry
goniometry
[,gouni'ɔmitri]
danh từ
phép đo góc(hình học) phép đo góc

/,gouni'ɔmitri/

danh từ
phép đo góc

Related search result for "goniometry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.