Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
keen-set
keen-set
['ki:nset]
tính từ
thèm khát, khao khát
to be keen-set for something
thèm khát cái gì, khao khát cái gì


/'ki:nset/

tính từ
thèm khát, khao khát
to be keen-set for something thèm khát cái gì, khao khát cái gì

Related search result for "keen-set"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.