Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kinky

kinky
['kiηki]
tính từ
quăn, xoắn (tóc)
(thông tục) lập dị; đỏng đảnh


/'kiɳki/

tính từ
quăn, xoắn (tóc)
(thông tục) lập dị; đỏng đảnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "kinky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.