Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
left-handedness
left-handedness
['left'hændidnis]
danh từ
sự thuận tay trái
sự vụng về
sự không thành thực, sự có ẩn ý


/'left'hændidnis/

danh từ
sự thuận tay trái
sự vụng về
sự không thành thực, sự có ẩn ý

Related search result for "left-handedness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.