Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mealy
mealy
['mili]
tính từ
giống bột; có bột, nhiều bột, phủ đầy bột
mealy potatoes
khoai nhiều bột
xanh xao, tái nhợt, trắng bệch (da)
to have a mealy complexion
có nước da xanh
có đốm (ngựa)


/'mi:li/

tính từ
giống bột; có bột, nhiều bột, phủ đầy bột
mealy potatoes khoai nhiều bột
xanh xao, tái nhợt, trắng bệch (da)
to have a mealy complexion có nước da xanh
có đốm (ngựa)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mealy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.